Mentari pagi beri salam lagi

  • Theme    : Mentari pagi beri salam lagi
  • Location : Sorowajan, Jogjakarta
  • Gear     : Panasonic Lumix

edit