Bersahaja, berusaha!
  • Theme    : Dari keterbatasan acap terlahir kebersahajaan
  • Location : Tangerang, Banten
  • Gear     : Panasonic Lumix


edit