Riang tiada beban

  • Theme      : Riang tiada beban...
  • Location    : Komplek danau UI, Depok
  • Gear         : Panasonic Lumix

edit