Membidik sebelum dibidik!

  • Theme     : Terbidik pembidik!
  • Location  :  The peak of Gunungkelir, Menoreh Jogjakarta
  • Gear        : Sony Nex
  • Taken by  : @ladangkata

edit