Aduan rakyat pada gundala

  • Theme     : Aduan rakyat pada gundala!
  • Location  :  Taman Budaya Yogjakarta
  • Gear        : Panasonic Lumix

edit