Jingga puncak Gunungkelir


  • Theme      : Jingga puncak Gunungkelir
  • Location   : Puncak Kebon Tower, Gunungkelir, Menoreh, Yogyakarta
  • Gear         : Panasonic Lumix

edit